Fastighet i Malmö evakuerad – farliga föremål i klädpåse

En kontorsfastighet i centrala delarna av Malmö spärrades under torsdagskvällen av efter att flera misstänkt farliga föremål upptäckts.

Nationella bomskyddet kallades till platsen och oskadliggjorde föremålen. 

De ska ha kommit från en återvinningsstation i Staffanstorp.