Sahlgrenska sjukhuset: Aktivera krislägesavtal

Sahlgrenska universitetssjukhuset vill att ett så kallat krislägesavtal aktiveras.

Det skulle innebära att anställda inom intensivvården kan tvingas att arbeta mer – för högre lön.

– Vi behöver växla upp när det gäller antalet IVA-platser. Det är svårigheter med att klara av den bemanningen. Det behövs många insatser på olika sätt, säger HR-chefen Leif Axelsson.